På litt større prosjekt er det vanlig å sette opp egne visningslokaler hvor megler og kunde kan møtes. Det kan være alt fra en enkel "moelvenbrakke" på 6-8 m2 til mere permanente bygg på opptil 100m2.

Uansett størrelse er det viktig å profilere visningslokalet på en måte som letter og underbygger meglerens salgsinnsats. Skilting utvendig; enten på ledig veggplass eller på en gesims over tak, er ofte et sentralt element. I tillegg kan flagg tiltrekke stor oppmerksomhet til visningslokalet.

Vi leverer også innvendig profilering i visningslokalet slik at både det utvendige og innvendige henger sammen og gir et godt og helhetlig inntrykk.

Vår erfaring bygd opp gjennom mange leveranser er din sikkerhet for en optimal løsing.

Vi tegner og prosjekterer innenfor gitte rammer - du godkjenner og bestemmer.
Sammen får vi til en løsning du blir fornøyd med!


>
Levert av  
mangadexmangadex