Vindusdekor

Vindusflatene kan utnyttes på mange forskjellige måter. Bare fantasien setter begrensninger.

Vindusdekoren kan være tett (ugjennomsiktig) og heldekkende,  eller den kan være gjennomsiktig og bare delvis dekkende. Den kan være permanent, dvs at den skal stå i flere år - helst uten at fargene blir blasse og bleke - og helst uten at dekoren "krymper". Vindusdekoren kan være av  midlertidig
karakter - kampanjetilbud og andre kortvarige budskap. Da ønsker man at den skal være lett å fjerne fra vinduene uten at vanskelige limrester sitter igjen.
Vi har den nødvendige erfaringen og kan hjelpe deg slik at du får en optimal og lønnsom vindusdekor.


      


>
Levert av  
mangadexmangadex